mei 10

0 comments

Het laatste bulletin

Het laatste bulletin van de Kruisheren verscheen december 2019. Het heeft lang bestaan, vanaf 1967. Op de website kruisheren.eu kun je nog wat archiefmateriaal vinden. De foto is uit het bulletin van juni 2006 met een impressie van de provinciedag. Verder ligt die website er een beetje dood bij, tekenend misschien wel voor het langzaam verdwijnen van ons gedeelde verleden. Hieronder een stukje uit dat laatste bulletin. Het hele bulletin kun je lezen als je op deze link klikt.

​Vrede is nog ver weg, het blijft een
opgave, een uitdaging telkens herhaald in elke
eucharistieviering bij de vredeswens. Vrede,
kapotgeschoten op vele plaatsen in onze wereld,
op alle plaatsen waar geweld als wapen
gebruikt wordt. Vrede, kapot gemaakt door
vooroordelen, discriminatie, wraakgevoelens,
concurrentiegeest, de nooit genoeg mentaliteit.
Vrede, aangetast als we leven in onvrede met
onszelf en elkaar maar oplevend in woorden
van verzoening, in gebaren van verwelkoming,
in daden van meeleven.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}